Overvåking og instrumentering av dammer

Det er krav til instrumentering av dammer avhengig av damklasse, damtype og regelverk. Vi tilbyr periodisk og kontinuerlig måling av sprekker, deformasjoner, setninger, lekkasje, temperatur, poretrykk, vannstand etc.

Les mer

Instrumentering av bruer og konstruksjoner

Sensorer og instrumenter for å overvåke og verifisere responser. Det er aktuellt under bygging for å verifisere beregninger, videre i driftfasen, samt for å overvåke eldre bruer og konstruksjoner. 


 

Les mer

E6 Møllenberg - overvåking i ny tunnel

Automatisk målesystem for å overvåke deformasjoner over tunnelen hvor det er lite overdekning. Det er boret og montert inn målesensorer 20 meter inn i fjellet i overgangen fra løsmasse til berg.
 

Les mer

Se vår nyeste animasjon av automatisk monitorering!

Animasjonsvideo av Cautus Geo overvåkingsløsning med 3D borehullsinstrument for monitorering av stabilitet i bakken ved gravearbeider. Når bevegelsene er kritiske blir dette fanget opp av Cautus Web i sanntid.

Les mer

Åkneset - integrert overvåking.

Det ustabile området er ca 600 meter bredt og 1000 meter langt. Et eventuelt skred vil medføre en tsunami i Storfjorden, Geirangerfjorden og Tafjorden. Mange sensortyper integreres i Cautus Web.

Les mer

Steganeset - overvåking av fjellblokk langs veg

Montering av CX1 tilt/akselerometer og strekkstag. Kontinuerlig overvåking og varsling i sanntid.
Internett og strøm er utfordringer som lar seg løse.

Les mer

Kontinuerlig overvåking av nivå og vannstand!

Løsninger for å overvåke nivå på dammer, tjern, elver, brønner, grunnvann etc. , basert på trykkceller, ultralyd etc. Felles for våre løsninger er lavt strømforbruk og integrert kommunikasjon.

Les mer

Jettan og Indre Nordneset i Lyngen - GNSS overvåking.

Flere millioner kubikkmeter fjellmasse overvåkes av et nettverk bestående av 18 GNSS (GPS/GLONASS) enheter. Et av verdens største GNSS/GPS nettverk for overvåking av fjellskred. 

Les mer

Mannen i Romsdalen - ustabilt fjellparti overvåkes.

Leveransen består av Cautus Laser, kamerasystem og et nettverk av GNSS(GPS) for kontinuerlig overvåking av det ustabile området. Dataene samles i Cautus Web i sanntid for varsling av hendelser.

Les mer

Overvåke stabilitet og deformasjon langs jernbanetrase

Her legges SAAF (ShapeAccelArrayField) målekabel bestånde av rekke med sensorer for å overvåke setninger og deformasjoner langs en utsatt del av traseen.

Les mer
Geomonitorering

Cautus Geo AS har spesialisert seg på løsninger innenfor geomonitorering; automatisk overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø.

Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for kontinuerlige overvåkingsløsninger for land, vann og utsatte konstruksjoner.

Viktig del av konseptet er å koble årsaksfaktorer og hendelser sammen for felles analyse og varsling i sanntid i Cautus Web. Ved å kombinere flere type sensorer i en integrert løsning kan man skille unaturlige hendelser fra normale trender.

Les mer
Hva gjør vi?
 • Målinger og analyser
  I en tidlig fase av et objekt er det ofte naturlig å gjøre enklere eller mer regionale målinger og analsyer. Dette er ofte periodiske målinger som vil være viktig i en eventuell design av automatiske løsninger. Les mer
 • Instrumentering og overvåking
  Ved kontinuerlig overvåking av et objekt vil vi kunne bidra med design og valg av ulike type instrumenter ut i fra type prosjekt, målekriterier, og behov brukeren har. Les mer
 • Drift og varsling
  Når alle systemer er etablert går normalt prosjektet over i en drift og vedlikeholdsfase. Cautus Geo vil kunne sørge for at alle målesystemer i felt fungerer som de skal og at data fra de ulike systemene er så gode som mulig. Les mer
 • Salg av sensorer
  Cautus Geo AS leverer geotekniske sensorer som er testet ut i pilotprosjekter til bruk innenfor mange segmenter hvor kunden selv tar hånd om installasjon og eventuelt drift. Les mer
 • Programvareutvikling
  Vi utvikler vår egen webløsning, Cautus Web, som tar inn alle aktuelle sensortyoer. Cautus Geo har også vært med på å utvikle web-modulen til et av verdens største firmaer innenfor posisjoneringsutstyr, Trimble. Les mer
 • FoU
  Vi er med i forskningsprosjekter for å utvikle bruk av nye teknologier på en ny og bedre måte. Les mer
Cautus på farten
Cautus in action – Se bildegalleri

Vi er mye på farten og tar bilde der vi jobber! Ikke mange som kan skryte av samme utsikt på kontoret! Sjekk utsikten!

Se bildegalleri
Siste nytt

Snødybdemåler

13-01-2015

Cautus geo har utviklet en ny snødybdemåler basert på temperatursensorer.

Les mer

Nyansatt i Cautus Geo

21-03-2014

Nils Arne Kavli Walberg startet 1. mars i Cautus Geo.

Les mer

Se hva som skjer i Cautus Geo

26-02-2014

Vi ønsker å vise deg noe av det spennende vi jobber med vårt nye bildebibliotek

Les mer