Energi og Industri

Bålforsen i Sverige. Det er montert en rekke givere og sensorer for å overvåke dammens stabilitet. Dataene er integrert i EON's Scada system. Foto: EON Monitorering med totalstasjon på Bassalt dam Geomonitorering for økt sikkerhet og produktivitet i gruver Distribuert fiberoptikk kan detektere og lokalisere lekkasjer og deformasjoner over lange avstander. Vindmøller er et godt eksempel på konstruksjoner som er utsatt for store påkjenninger. Tilt/akselerometer er mye brukt.
Bålforsen i Sverige. Det er montert en rekke givere og sensorer for å overvåke dammens stabilitet. Dataene er integrert i EON's Scada system. Foto: EON
Monitorering med totalstasjon på Bassalt dam
Geomonitorering for økt sikkerhet og produktivitet i gruver
Distribuert fiberoptikk kan detektere og lokalisere lekkasjer og deformasjoner over lange avstander.
Vindmøller er et godt eksempel på konstruksjoner som er utsatt for store påkjenninger. Tilt/akselerometer er mye brukt.

Vi leverer instrumentering og monitoreringsløsninger til dammer og andre anlegg som er utsatt for stress og store påkjenninger, og mange parametre vil være nyttig å overvåke for å gi økt sikkerhet og levetid. Innenfor utvinning av mineraler og gruveindustri kan monitorering gi økt sikkerhet og forutsigbarhet. Vi overvåker vannstand, lekkasjer, poretrykk, sprekker, deformasjoner, setninger etc, og har erfaring med en rekke sensorer og målesystemer som er aktuelle innefor de forskjellige markedsegmentene. 

 

Cautus Geo AS leverer tilpassede løsninger innenfor de forskjellige segmentene:

• Dammer

• Vindmølleparker

• Gruver og bergverksindustri

• Plattformer/Offshoreinnstallasjoner

• Rørgater

• Tekniske installasjoner
Relaterte artikler