Kulturminne


Publisert: 07-12-2011

Kulturminner og historiske bygg er utsatt for ytre påkjenninger, byggeaktivitet, miljø og klimaforandringer. Historiske byggverk kan være svært utsatt for deformasjoner, setninger og ustabilitet når det oppstår endringer i miljøet og omgivelsene.

 

Cautus Geo sine løsninger med å benytte flere type sensorer kombinert med årsaksfaktorer vil gi meget nyttig informasjon som hjelp for å ta vare på gamle byggverk.

Informasjon i sanntid bidrar til at rette tiltak kan settes inn når det oppstår deformasjoner og endringer.

Geomonitorering er aktuellt når det er:

  • Vanskelige grunnforhold

  • Trafikk

  • Bygge- og anleggsaktivitet

  • Naturfarer og klima