Kulturminne

Geomonitorering og automatiske målemetoder kan overvåke hvordan eldre bebyggelse for eksempel påvirkes av byggeaktivitet
Geomonitorering og automatiske målemetoder kan overvåke hvordan eldre bebyggelse for eksempel påvirkes av byggeaktivitet

Kulturminner og historiske bygg er utsatt for ytre påkjenninger, byggeaktivitet, miljø og klimaforandringer. Historiske byggverk kan være svært utsatt for deformasjoner, setninger og ustabilitet når det oppstår endringer i miljøet og omgivelsene.

 

Cautus Geo sine løsninger med å benytte flere type sensorer kombinert med årsaksfaktorer vil gi meget nyttig informasjon som hjelp for å ta vare på gamle byggverk.

Informasjon i sanntid bidrar til at rette tiltak kan settes inn når det oppstår deformasjoner og endringer.

Geomonitorering er aktuellt når det er:

  • Vanskelige grunnforhold

  • Trafikk

  • Bygge- og anleggsaktivitet

  • Naturfarer og klima
Relaterte artikler