Samferdsel

Systemer for kontinuerlig overvåking og varsling er aktuelt på bruer som er utsatt for naturkrefter. Overvåking for å varsle og iverksette tiltak før en kollaps. Bildet er ikke fra et av våre prosjekter! Montering av SAAF målekabel for å overvåke deformasjoner langs kritisk område av jernbanen. Vi har systemer for å kunne overvåke og varsle steinsprang og skred langs ferdelsårene.
Systemer for kontinuerlig overvåking og varsling er aktuelt på bruer som er utsatt for naturkrefter.
Overvåking for å varsle og iverksette tiltak før en kollaps. Bildet er ikke fra et av våre prosjekter!
Montering av SAAF målekabel for å overvåke deformasjoner langs kritisk område av jernbanen.
Vi har systemer for å kunne overvåke og varsle steinsprang og skred langs ferdelsårene.

Cautus Geo leverer løsninger for kartlegging og overvåking av potensielle farer og utsatte konstruksjoner tilknyttet jernbane og vei.
Det er en rekke konstruksjoner og anlegg tilknyttet samferdselsnettet som er utsatt for klimatiske og fysiske påkjenninger. Overvåking av stabilitet, deformasjon og årsaksfaktorer er for å kunne vite mere om objektets tilstand og bidra til målrettet og behovsbasert drift og vedlikehold, samt å kunne varsle tidlig om farlige hendelser. 

 

Noen bruksområder innenfor samferdsel:
Relaterte artikler