Samferdsel

Articleimage
Publisert: 02-12-2011

Cautus Geo leverer løsninger for kartlegging og overvåking av potensielle farer og utsatte konstruksjoner tilknyttet jernbane og vei.
Det er en rekke konstruksjoner og anlegg tilknyttet samferdselsnettet som er utsatt for klimatiske og fysiske påkjenninger. Overvåking av stabilitet, deformasjon og årsaksfaktorer er for å kunne vite mere om objektets tilstand og bidra til målrettet og behovsbasert drift og vedlikehold, samt å kunne varsle tidlig om farlige hendelser. 

 

Noen bruksområder innenfor samferdsel: