Åkneset


 

Åkneset er et av de største, kjente potensielle rasområdene i Europa. Det ustabile området er ca 600 meter bredt og 1000 meter langt og består av et ustabilt volum estimert til 30-100 millioner m3. Deler av området har en årlig bevegelse på 2 til 15 cm. Et eventuelt ras vil medføre en tsunami i Storfjorden, Geirangerfjorden og Tafjorden med en bølgehøyde på opp mot 80 meter. Dette vil gjøre stor skade i flere kommuner i området.

I det ustabile området er det etablert et omfattende system for vurdering av stabilitet. Ulike instrumenter er satt opp for kontinuerlig logging av informasjon både over og under bakken. Dataene er knyttet mot Cautus Geo sin database hvor alle data automatisk overføres, lagres og presenteres via web for videre analyse. Varsler blir gitt automatisk ved unormale bevegelser eller ved feil på instrumentene.