Bygg og Anlegg

Articleimage Articleimage Articleimage

Publisert: 05-12-2011

Cautus Geo AS leverer målesystemer for byggeprosjekter hvor det er problemstillinger knyttet til deformasjoner, stabilitet, setninger, grunnvann, omgivelser med mere. Overvåking og instrumentering blir stadig mer aktuellt for å ta hensyn til omgivelsene og ha kontroll under byggeperioden, særlig i urbane strøk hvor det bygges tettere og vanskeligere. Det å få dokumentert at alt er i orden, sikrer entrepenøren fremdrift, og ikke minst trygghet å bli varslet i tide om noe skulle skje.

 

Her er listet noen bruksområder for geoteknisk instrumentering og geomonitorering innenfor Bygg og Anlegg:

  • Fjernavlesing og varsling av poretrykksendringer ved anleggsarbeider, oppfylling etc

  • Fjernavlesing og varsling av grunnvannsendringer under anleggsarbeider, tunneldriving etc

  • Setninger og deformasjoner på konstruksjoner

  • Vibrasjonsmålinger

  • Setninger og stabilitet i grunnen

  • Måling på spunt (inklinasjon/deformasjon)

  • Måle respons på bruer og konstruksjoner under bygging

Trykk her for brosjyre