Bygg og Anlegg

Her er SAAF leddet målekabel og rod extensometer montert horisontalt inn i fjellet for å overvåke setninger over tunnelen. Instrumentering i byggegrop for bedre kontroll og sikkerhet. Instrumentering og måling for å verifisere design under bygging av ny bru. Legging av SAAF som automatisk slangesetningsmåler i bakken, under og etter oppfylling.
Her er SAAF leddet målekabel og rod extensometer montert horisontalt inn i fjellet for å overvåke setninger over tunnelen.
Instrumentering i byggegrop for bedre kontroll og sikkerhet.
Instrumentering og måling for å verifisere design under bygging av ny bru.
Legging av SAAF som automatisk slangesetningsmåler i bakken, under og etter oppfylling.

Cautus Geo AS leverer målesystemer for byggeprosjekter hvor det er problemstillinger knyttet til deformasjoner, stabilitet, setninger, grunnvann, omgivelser med mere. Overvåking og instrumentering blir stadig mer aktuellt for å ta hensyn til omgivelsene og ha kontroll under byggeperioden, særlig i urbane strøk hvor det bygges tettere og vanskeligere. Det å få dokumentert at alt er i orden, sikrer entrepenøren fremdrift, og ikke minst trygghet å bli varslet i tide om noe skulle skje.

 

Her er listet noen bruksområder for geoteknisk instrumentering og geomonitorering innenfor Bygg og Anlegg:

  • Fjernavlesing og varsling av poretrykksendringer ved anleggsarbeider, oppfylling etc

  • Fjernavlesing og varsling av grunnvannsendringer under anleggsarbeider, tunneldriving etc

  • Setninger og deformasjoner på konstruksjoner

  • Vibrasjonsmålinger

  • Setninger og stabilitet i grunnen

  • Måling på spunt (inklinasjon/deformasjon)

  • Måle respons på bruer og konstruksjoner under bygging

Trykk her for brosjyre
Relaterte artikler