Firma


Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer og overvåkningsløsninger for ustabile konstruksjoner og landområder. Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av stabilitet, deformasjoner og miljø.

Cautus kommer fra latin og betyr: å gjøre ting sikkert / trygt (personer og eiendom)

Cautus Geo ble etablert i 2009 og de fleste ansatte er sivilingeniører med kompetanse innen ulike måle- og sensorteknologier, geografisk it og programvareutvikling.

Vi har per i dag to kontorer. Hovedkontoret ligger i Lier, ved Drammen, og vårt andre kontor ligger i Nydalen i Oslo. Arbeidsområdene til selskapet er kartlegging, instrumentering, drift og dataforvaltning av varslingssystemer for stabilitet av konstruksjoner, vann- og landområder.

Cautus Geo bruker store ressurser på å utvikle gode løsninger med ulik teknologi for å dekke alle faser i et overvåkingsprosjekt. Vi samarbeider med ledende aktører innen ulike teknologier verden rundt, og dette gjør at vi kan tilby veldig gode løsninger for en rekke ulike type prosjekter.
Relaterte artikler