Geomonitorering


Cautus Geo AS har spesialisert seg på løsninger innenfor geomonitorering; automatisk overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø.
Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for geomonitorering og kontinuerlige målesystemer for land, vann og utsatte konstruksjoner.

Viktig del av konseptet er å koble årsaksfaktorer og hendelser sammen for felles analyse og varsling.
Ved å kombinere flere type sensorer og instrumenter i en løsning kan man skille unaturlige hendelser fra normale trender.

 

Vår virksomhet dekker alle faser av overvåkningsprosjekter; fra tidlige målinger og analyser til drift av komplette, automatiske overvåkningsystemer. Vi deler denne prosessen i 3 faser.

Trykk her for brosjyre

Trykk her for brosjyre om geoteknisk instrumentering
Relaterte artikler