Hva måler vi?


Noe av det vi kan måle, både som periodiske målinger eller som mer permanente målinger er:

 • 3D bevegelse / posisjonsendring
 • Poretrykk
 • Grunnvann
 • Vannstand og vannføring
 • Setninger og stabilitet i grunn
 • Sprekker 
 • Tøyning
 • Lokal belastning
 • Gjennomsnittlig belastning / ekstensometer
 • Distribuert belastning
 • Relativ forskyvning
 • Tilt / rotasjon
 • Vibrasjon
 • Belastning / Trykk
 • Klima og vær
 • Miljø i vann
 • Lokal og distribuert temperatur
 • Armeringskorrosjon
 • Pipeline korrosjon
 • Lekkasje
 • In-Situ målingerRelaterte artikler