Kunnskap


I et overvåkingsprosjekt vil en måtte dekke et bredt spekter av ulik teknologi og tekniske løsninger.

Cautus Geo har kompetanse på å levere komplette løsninger innen overvåkingsprosjekter og vi dekker blant annet løsninger innen:

  • Monitorering og målinger

  • Kartlegging

  • Sensorløsninger for geoteknikk og geodesi

  • Datakommunikasjon

  • Strøm og infrastruktur

  • Dataforvaltning

  • Datapresentasjon og utvikling av webløsninger