Cautus Web


En viktig del av geomonitorering og deformasjonsovervåking er å presentere informasjon på en brukervennlig måte. Basert på kunnskap og erfaring vi har opparbeidet gjennom å være en tjenesteleverandør for store og komplekse overvåkingsprosjekter over flere år, har Cautus Geo utviklet Cautus Web Monitoring Solution. Gjennom denne programvaren, blir dataene presentert på en brukervennlig måte, godt tilpasset kravene til sluttkunder.

 

Cautus Geo har også vært en del av Trimble Web Module utviklingsteam.

 

Cautus Web er et modulbasert databehandlingsssystem utviklet for å gi brukeren riktig informasjon i sanntid fra ulike sensor data.

 

Trykk her for brosjyre

 

Se vår Animasjonsvideo: