Natur, skred, miljø

Cautus Laser må tåle et tøft klima. Systemer for tidlig varsling er veldig aktuelt. Åkneset. Overvåking av ustabilt et stort fjellmassiv med mange typer sensorer som jobber sammen. SAAF brukt som borehullsensor for å måle stabilitet i bakken, Det jobbes mye med for løsninger for varsling av snøskred.
Cautus Laser må tåle et tøft klima.
Systemer for tidlig varsling er veldig aktuelt.
Åkneset. Overvåking av ustabilt et stort fjellmassiv med mange typer sensorer som jobber sammen.
SAAF brukt som borehullsensor for å måle stabilitet i bakken,
Det jobbes mye med for løsninger for varsling av snøskred.

Skred og naturfarer kan gjøre stor skade for og være en fare for mennesker. Man kan ikke sikre alle farlige områder, men det å kunne kartlegge, overvåke og varsle om det for å kunne ta nødvendige forholdsregler og gjøre gode tiltak er viktig. Utsiktene til et mer ustabilt klima vil også føre til at ras forekommer oftere.

 

Det å kunne ha gode systemer for overvåking og tidlig varsling av skred har vært et av kjerneområdene til Cautus Geo siden oppstarten. Cautus Geo benytter mange typer sensorer i sine prosjekter, og årsaksfaktorer som blant annet vær og vind er også et viktig parameter.

 

Her er listet noen bruksområder for geomonitorering:

• Store skredområder
• Mindre skred og steinsprang
• Løsmasseskred
• Leireområder
• Elver
• Snøskred
• Permafrost
• Isbreer

Eksterne linker:

Nasjonal skreddatabase - www.skrednett.no
Åknes Tafjord beredskap - www.aknes.no
Norges geologiske undersøkelse - www.ngu.no
Relaterte artikler