Natur, skred, miljø

Articleimage Articleimage Articleimage Articleimage

Publisert: 07-12-2011

Skred og naturfarer kan gjøre stor skade for og være en fare for mennesker. Man kan ikke sikre alle farlige områder, men det å kunne kartlegge, overvåke og varsle om det for å kunne ta nødvendige forholdsregler og gjøre gode tiltak er viktig. Utsiktene til et mer ustabilt klima vil også føre til at ras forekommer oftere.

 

Det å kunne ha gode systemer for overvåking og tidlig varsling av skred har vært et av kjerneområdene til Cautus Geo siden oppstarten. Cautus Geo benytter mange typer sensorer i sine prosjekter, og årsaksfaktorer som blant annet vær og vind er også et viktig parameter.

 

Her er listet noen bruksområder for geomonitorering:

• Store skredområder
• Mindre skred og steinsprang
• Løsmasseskred
• Leireområder
• Elver
• Snøskred
• Permafrost
• Isbreer

Eksterne linker:

Nasjonal skreddatabase - www.skrednett.no
Åknes Tafjord beredskap - www.aknes.no
Norges geologiske undersøkelse - www.ngu.no