Se vår nyeste animasjon av automatisk monitorering på YouTube !


Publisert: 14-05-2012

Animasjonsvideo av Cautus Geo AS overvåkingsløsning med SAAF 3D borehullsinstrument for kontinuerlig monitorering av stabilitet i bakken ved gravearbeider. Cautus Web benyttes for å forvalte og presentere målingene, samt legge inn terskelverdier for alarm via SMS og e-post.
Når bevegelsene er kritiske blir dette fanget opp av systemet for umiddelbar varsling.

Mange sensortyper og instrumenter er implementert i Cautus Web.