Geotekniske sensorer


Et bredt spekter av sensorer for geoteknisk instrumentering.


Her er en noen av de sensortypene som kan inngå en overvåkningsløsning:
  • Extensometer 
  • Crakmeter
  • Inclinometer
  • Tiltmeter
  • Diverse borehullsensorer
  • Fangnettsensorer
  • Poretrykksmålere

Trykk her for brosjyre om geoteknisk instrumentering.